Välkommen till Glasögern föreningarnas hemsida

I år (2021) körde vi årsmöten per capsulam

Detta innebar att godkännande och val gjordes via E-mail

 

 

 Under flikarna längst upp hittar Du information från resp. förening


 

 

 

 
stäng